Profil Unirow

Pimpinan Universitas

01 September 2016 oleh anonim - 198

Kami pimpinan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban bertekad menegakkan perguruan tinggi yang bermartabat dan taat asas.

Kami memegang teguh komitmen untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi seagaimana diwajibkan oleh undang - undang. 

Kami akan mematuhi (taat asas) semua ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan pendidikan tinggi.

Apabila kami tidak melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan baik, kami bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pendaftaran PMB Online